Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

sluchaczka
22:47
sluchaczka
22:42
 Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości? 
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
sluchaczka
22:39
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman vianiskowo niskowo
sluchaczka
22:39
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
sluchaczka
22:38
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
sluchaczka
22:21

East of Eden (1955)

https://mattsko.files.wordpress.com/2014/07/james-dean-east-of-eden-gif-501.gif?w=560https://mattsko.files.wordpress.com/2014/07/james-dean-east-of-eden-gif-500.gif
sluchaczka
21:46
21:46
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaoutofmyhead outofmyhead
sluchaczka
21:41
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
sluchaczka
21:41
sluchaczka
21:39
Sprzyjające okoliczności znajdują się zawsze na innej drodze.
— prawo Murphy'ego
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo
sluchaczka
21:32
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
21:31
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viazupson zupson
sluchaczka
21:30
7143 c6a4
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
sluchaczka
21:30
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viazupson zupson
sluchaczka
21:29
Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe
sluchaczka
21:28
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe

December 30 2017

sluchaczka
14:22
2077 8158 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
14:21
Aleje Jerozolimskie (róg Chałubińskiego), 1966 fot. Jerzy Piasecki
sluchaczka
14:19
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl