Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

sluchaczka
22:17
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:17
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:17
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:14
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
sluchaczka
22:13
3727 3dd7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
22:12
2706 1ef7
Reposted fromhighlmittel highlmittel viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
22:11
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
22:08
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:08
3115 f80d 500
Reposted frompiehus piehus viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:07
- Z czego trudno zrezygnować? - Myślę, że z ludzi, z relacji jaka łączyła dwie osoby. Czasami odwracamy się i odchodzimy, nie wyjaśniając przy tym wielu ważnych spraw. To wszystko początkowo wisi w powietrzu i nic z tym nie robimy. Wierzymy, że któregoś dnia spadnie jak grom z jasnego nieba, rozpęta się burza, a później wyjdzie słońce. Ale tak się nie dzieje. To, co uwierało, co przez ten długi czas wisiało w powietrzu, któregoś dnia znika, a my pozostajemy z pustką, której nigdy niczym nie będziemy potrafili wypełnić. Właśnie dlatego, tak trudno jest ludziom zrezygnować z drugiego człowieka - pomimo bólu, który został zadany, nie potrafimy pozbyć się uczucia, że był taki dzień, w którym mieliśmy kogoś obok.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:05
Zauważyłeś, jak trudno jest przerwać ciszę? Jak ciężko jest przełamać milczenie? O wiele łatwiej było do tego doprowadzić, prawda? Wiesz, to wszystko zaczyna się od jednej godziny, później mija doba i myślisz sobie - to nic, za kilka dni będzie jak przedtem. Kiedy pierwszy tydzień ciszy dobiega końca, masz jeszcze jakąś nadzieję. Później leci już z górki, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i któregoś dnia wstajesz rano i zastanawiasz się, do czego to wszystko doprowadziło, bo chyba nie tego chciałeś? Nie na to liczyłeś? Mijają miesiące i czekasz, kiedy to się skończy. Nie rozumiesz, że z każdym kolejnym dniem jest coraz trudniej. Aż któregoś dnia dostrzeżesz, że oto mijają już lata i chyba jest trochę za późno na jakikolwiek krok.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreymouse greymouse
sluchaczka
22:03
sluchaczka
22:01
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabadblood badblood
sluchaczka
22:01
Kładę się z powrotem i usiłuję wymyślić stosowne przyzwoite słowo na wyrażenie swoich uczuć. Jeszcze się jednak do końca nie obudziłem. Przychodzi mi do głowy tylko "kurwa".
— William Wharton "W księżycową jasną noc"
Reposted fromsesja sesja viabadblood badblood
sluchaczka
22:01
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
sluchaczka
21:59
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viabadblood badblood
sluchaczka
21:59
21:57
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viabadblood badblood
sluchaczka
21:55
To się dzieje zawsze z tego samego powodu. Banalnego i prostego: żeby poczuć się wreszcie kurwa lepiej. Żeby się w ogóle poczuć. Nałóg bierze się  z tego, że jesteś wydrążony w środku, albo przynajmniej tak Ci się wydaje.
sluchaczka
21:48
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl