Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

sluchaczka
21:35
sluchaczka
21:20
7894 bc79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
sluchaczka
21:20
4392 ba36 500
Reposted fromla-lu la-lu viamikrokosmos mikrokosmos
sluchaczka
21:19
sluchaczka
21:19
7533 1e62
sluchaczka
21:18
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viamikrokosmos mikrokosmos
21:15
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viazupson zupson
sluchaczka
21:13
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow vianiskowo niskowo
sluchaczka
21:09
21:06
6883 451d

So my girlfriend gave me this today.

Reposted frommyry myry viatruskawkowamyszka truskawkowamyszka
sluchaczka
21:00
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viasweetnothingg sweetnothingg
sluchaczka
20:56
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viazupson zupson
sluchaczka
20:56
Nie będę jechał tak szybko, bo muszę zdążyć na całe życie z Tobą. 
— all my love, A.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazupson zupson
sluchaczka
20:52
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamikrokosmos mikrokosmos
20:48
0780 0971 500
Reposted fromandrealein andrealein viabadblood badblood
sluchaczka
20:46
8061 4ebc 500
Reposted frompolaczetto polaczetto viabanshe banshe
20:44
1146 b240 500
sluchaczka
20:43
9002 9d99 500
Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan
sluchaczka
20:43

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
20:42
7761 d0d2

andantegrazioso:

Two hundred year old Sakura | takay

Reposted fromfreakish freakish viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl