Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

sluchaczka
21:09

12.

sluchaczka
20:57
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
sluchaczka
20:50
6828 1850
Reposted from0 0 viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
20:49
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
20:48
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viazupson zupson
20:34
6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viagabunia gabunia
sluchaczka
20:28
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
sluchaczka
20:27
Proszę, zamknij oczy i wyobraź sobie szczęśliwego i spełnionego siebie za parę lat....... Czy widziałeś mnie u swojego boku?
— 00:40
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart vianiskowo niskowo
sluchaczka
20:23
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake vianiskowo niskowo
sluchaczka
20:20
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viabanshe banshe
20:19
0611 36c5 500

andantegrazioso:

Autumn swan | bobbimac

Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe

September 19 2017

sluchaczka
23:20
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabadblood badblood
sluchaczka
22:48

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viabadblood badblood
sluchaczka
22:48
1191 812b 500
doprawdy smutne
sluchaczka
22:27
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc
sluchaczka
22:24
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
sluchaczka
22:24
sluchaczka
22:24
7996 78d0
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
sluchaczka
22:23
sluchaczka
22:21
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl