Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

sluchaczka
12:00
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viablackheartgirl blackheartgirl
sluchaczka
11:59
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viaitmakesmecalm itmakesmecalm
sluchaczka
11:55
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
sluchaczka
11:53
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapodprzykrywka podprzykrywka
sluchaczka
11:52
2188 5242 500
sluchaczka
11:51
4913 450b
Reposted fromimyours imyours viablackheartgirl blackheartgirl

June 13 2017

sluchaczka
12:09
2720 99de
Reposted fromstarryeyed starryeyed viabadblood badblood
12:05
5748 6309
sluchaczka
12:00
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viablackheartgirl blackheartgirl
sluchaczka
11:59
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
sluchaczka
11:58
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
sluchaczka
11:58
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaitmakesmecalm itmakesmecalm
sluchaczka
11:57
3725 83e6 500
Reposted fromjelonek jelonek viaitmakesmecalm itmakesmecalm
11:55
7813 c70b 500

earthunboxed:

Wisteria Tree in Hyogo, Japan | by godive2000

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo
sluchaczka
11:54
7105 b54b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
sluchaczka
11:53
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka

May 08 2017

sluchaczka
21:35
sluchaczka
21:20
7894 bc79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
sluchaczka
21:20
4392 ba36 500
Reposted fromla-lu la-lu viamikrokosmos mikrokosmos
sluchaczka
21:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl