Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

sluchaczka
00:19
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate vianiskowo niskowo
sluchaczka
00:14
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamikrokosmos mikrokosmos
00:14
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viamikrokosmos mikrokosmos
00:11
0105 beb2 500
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
sluchaczka
00:10
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 21 2017

sluchaczka
12:36
12:33
8279 7937 500
Reposted fromerial erial vianiskowo niskowo
12:31
3392 3770
12:30
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
sluchaczka
12:27
8118 780a 500
Reposted from0 0 vianiskowo niskowo
sluchaczka
12:26
sluchaczka
12:25
7320 6117 500
Reposted frombruxa bruxa viaczoo czoo
sluchaczka
12:25
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viaczoo czoo
sluchaczka
12:17
sluchaczka
12:16
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
12:16
6030 1386
Reposted fromkrzysk krzysk viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
12:15
4114 6d04
Reposted fromagridoce agridoce viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
12:15
8218 6b7e 500
Reposted from0 0 viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
12:14
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
12:10
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl